img_3

Ulriken speidergruppe sin viktigste inntektskilde vil i 2010 være salg av 17. mai medaljen fra Det Norske Myntverket. Vi har kjøpt 200 medaljer og satser på at hver speiderfamilie klarer å selge minst 4-5 medaljer. Prisen på medaljene er kr. 195,- per stykk. Av dette beløpet beholder speidergruppen over kr. 100,-, og vi kan derfor totalt tjene over kr. 20.000,- hvis alle er flinke og hjelper til. Medaljene selges på følgende måte:

  • På speidermøtet 5. mai får en fra hver speiderfamilie med hjem en konvolutt med informasjonsbrosjyrer, identitetskort, bestillingsliste og en medalje som eksempel.
  • Hver famile tar opp bestilling på medaljer hos familie, venner, kollegaer og naboer. Bruk informasjonsbrosjyren for å informere om medaljen og gjør oppmerksom på at vi kan gå tom for medaljer hvis det blir stor pågang. Speiderskjerf/-drakt kan gjøre salget lettere.
  • Innen mandag 10. mai kl. 20 må alle gi tilbakemelding til gruppeleder May-Lill Damm om hvor mange flere medaljer man trenger i henhold til bestillingene. Send gjerne SMS til 48 15 49 97 med navn på speiderfamilien og antall medaljer man trenger i tillegg til den man allerede har.
  • Tirsdag 11. mai hentes medaljene hos gruppeleder i Lægdene 3E mellom kl. 20-21, eller etter nærmere avtale.
  • Oppgjør for medaljene leveres hos gruppeleder onsdag 12. mai mellom kl. 20-21.

Hvis det viser seg at vi ikke får solgt alle medaljene på denne måten må vi ha en egen salgsaksjon onsdag 12. mai. Informasjon om dette vil bli lagt ut på gruppens nettside mandag 10. mai kl. 21.

Lykke til og på forhånd, takk for innsatsen!

Med speiderhilsen gruppeleder May-Lill Damm

Info 17. maimedaljen