Hei alle speiderforeldre/foresatte ! Kontigentbrev sendes om ikke så lenge fra Norges Speiderforbund. Det er derfor viktig at vi har riktig adresse på alle medlemmene våre. Har du flyttet så send en mail med ny adresse til aase.aatland@niva.no

Fint om alle betaler kontigenten innen fristen – så slipper vi å bruke så mye tid på purringer. Husk at dette er en viktig del av inntektsgrunnlaget for å drive speiderarbeidet vårt.

Dersom ditt barn ikke er innmeldt – send en mail til samme adresse! Dersom dere ikke mottar medlemsbladet i posten er barnet ikke innmeldt eller vi har feil adresse registrert.