Hei
Det er viktig at speiderne og foreldrene er på hugget når det gjelder hvilken patrulje speiderne er i. Dersom speideren ikke vet, må det finnes ut i god tid før onsdager med patruljemøter. Dersom spørsmål ring Øyvind 97718721