Det er nå besluttet at sommerleiren på Evje er avlyst. Innbetalt leirkontigent blir refundert, men vår kasserer trenger å få tilsendt kontonummer. Mer detaljert info om dette er sendt på de e-postadressene til foresatte som ble brukt ved påmelding. Ta kontakt med Åse om du ikke har fått denne meldingen (ase@niva.no) Med vennlig hilsen Åse