Info til dere foresatte og leirdeltakere. På leirstedet Botnen er det nesten ingen mobildekning for de som har noe annet enn Telenor-tilknyttet abonnement. At dere ikke får tak i barna deres betyr altså ikke at noe er galt !

Av oss ledere på leiren kan følgendes nås dersom dere må gi en (viktig) beskjed. Vegard Botnen: 414 00 031 og Øyvind Thomassen: 977 18 721

Med vennlig hilsen Åse