Kjære speidere og foresatte,

Vi er en stor speidergruppe med barn fra mange skoler. Etter tiltakene som ble innført av Bergen kommune den 6/11 for å redusere smitten ser vi at det er vanskelig å gjennomføre speidermøtene. Vi tar derfor en pause fra speidermøtene både for flokk, tropp og roverlag dvs. det bli IKKE møter verken den 11. eller den 18. november. Finseturen for tropp og roverlag er utsatt inntil smittesituasjonen endrer seg. Et lite tips – hva med å ta et merke i denne perioden? Vi har bl.a. kjøpt inn en del Corona-dugnad merker. Her er det du kan gjøre:

SMÅSPEIDERE (Flokk)
1.Lær hva en epidemi og en pandemi er, og lær om hvordan vi holder oss selv friske og unngår å smitte andre, for eksempel gjennom god hygiene, karantene og stenging av offentlig steder og arrangementer.
2.Lær deg å vaske hendene riktig med såpe og vann, og venn deg til å gjøre det når du kommer hjem, når du har vært på do, før du skal spise eller lage mat og når du skal møte noen andre.
3.Lag pynt eller noe annet som kan gis til noen som er i karantene. Husk hygienereglene når du arbeider!
4.Prøv ut to-tre nye fysiske aktiviteter, og gjennomfør dem i minst én time hver dag, inne eller ute, i minst én uke.
5.Ha flere aktiviteter sammen med en venn eller noen i familien uten at dere er nære hverandre, for eksempel på telefon, videosamtale eller lignende.

TROPP:
1.Lær om smittevern og karantene.
2.Praktiser de vanlige anbefalingene for å unngå smittespredning, som håndvask, bruk av lommetørkle og vise hensyn ved hosting og nysing, holde god avstand med mer.
3.Finn ut hvordan du kan gjøre dagen hyggeligere for familiemedlemmene som må holde seg hjemme over lang tid, og gjør det.
4.Gå, sykle, padle eller liknende til et nytt sted hver dag eller studér forandringene i naturen, ta naturbilder eller liknende i minst én uke.Hvis du ikke kan gå ut, gjør noe aktivt og nyttig inne.
5.Legg ut noe oppmuntrende på sosiale medier. Praktiser nettvett og medievett: vær en god venn på nettet, vær kildekritisk og tenk over hva du deler.
6.Skriv dagbok om hva du har opplevd, gjort og tenkt i løpet av dagen. Ta med både positive og negative ting.

Få en voksen til å bekrefte at du har gjort det – så får dere utdelt merke i etterkant !

Vi oppdaterer informasjonen etter den 18. november når vi vet mer!

Speiderhilsen fra Åse & lederne