Hei !

Vi har fortsatt en del nye speidere i høst som ikke er innmeldt. Fint om dere kan sende en e-post med følgende info til aase.aatland@niva.no:
- speiderens fulle navn og fødselsdato
- postadresse (for medlemsblad)
- kontaktinfo til foresatte (navn, e-post og mobilnr).

Kontingentprisen er 1320,- pr år – ved innmelding nå i høst får dere en faktura for dette halvåret på kr 660,-.
Dere mottar faktura og medlemsblad i posten fra Norges Speiderforbund i Oslo.

Vennlig hilsen Åse