Speiderhistorie

Speiderbevegelsen ble grunnlagt av en engelsk offiser ved navnet Robert Baden-Powell. Baden-Powell tjenestegjorde lenge som speider i det militære. De militære speiderne er de soldatene som er så dyktige og modige at de er valgt ut til å gå, eller snike seg, foran de andre for å skaffe opplysninger om fienden. Som speider måtte Baden-Powell kunne klare seg på egenhånd over lang tid. Han måtte kunne finne mat og vann, ta hånd om skadde, finne veien og tegne kart. Han trengte også god hukommelse, gode evner til å legge merke til ting og ikke minst evne til å løse problemer og ta avgjørelser.

Når Baden-Powell kom hjem fra det militære oppdaget han at det han hadde lært seg som speider i det militære stadig kom til nytte i det sivile livet. Han ville derfor spre de militære speidernes kunnskaper, men nå var det ikke i en militær hensikt men i fredens tjeneste; ”for en bedre verden” som han selv uttrykte det.

B-P ville la unge mennesker lære og utvikle seg etter den metoden han selv hadde skaffet seg så mye kunnskap og erfaring gjennom; speiding! Under krigen hadde Baden-Powell sett at barn og ungdom kunne utrette mye mer enn de voksne trodde, bare man ga dem ansvar. De militære speiderne hadde på tro og ære forpliktet seg til å tjene sitt land og følte derfor et stort ansvar for å løse oppgaver og leve opp til det de hadde lovet. Gjennom friluftsliv trentes speiderne til å klare seg på egenhånd med enkle hjelpemidler. I små grupper, patruljer, trentes evnen til samarbeid og patruljekameratene lærte av hverandre. I stedet for å lese eller høre om ting mente Baden-Powell at den beste måten å lære på var gjennom å gjøre, slik speiderne var nødt til. I tillegg understreket Baden-Powell at fredens speiding skulle være morsom, leken og preget av eventyr.

Ansvar, forpliktelse, friluftsliv, patruljer, lære gjennom å gjøre og lek og eventyr er alle elementer eller punkter i det vi i dag kaller for speidermetoden.

_____________________________________________________________________________________

Historikk for Hordaland krins
Speiderarbeidet blant gutter i Bergen startet allerede i 1910, bare 3 år etter at Baden Powell samlet de første speiderne på Brownsea Island. De første troppene ble organisert i 1911, og i 1912 ble Bergen Krets av Norsk Speidergutt-Forbund (NSF) etablert. Jentene fikk organisert speiderarbeid i 1921, og Norsk Speiderpikeforbund (NSPF) ble etablert med sitt første hovedstyre i Bergen. I 1978 ble NSF og NSPF slått sammen til Norges speiderforbund.
Kretsgrensene har variert opp gjennom årene, men hovedaktiviteten har i alle år vært konsentrert om Bergensregionen for Bergen Krets, mens Hardanger/Voss og Sunnhordland var egne kretser. 1.1.2001 ble Bergen Krets og Hardanger/Voss krins slått sammen til Hordaland krins som omfatter Hordaland fylke med unntak av de kommunene som inngår i Ryvarden krets.
Kretsen har siden 1917 drevet forretningsvirksomhet gjennom AS Speidersakens Vel (kafédrift) som gikk over til å forhandle speiderartikler og sportsutstyr under navnet Speidernes Depot, senere Fritid-Sport AS. I 1923 fikk speiderne i Bergen eiendommen Guldstølen fra Christian Michelsen. Hytten som sto på eiendommen ble revet i 1966.
Speiderarbeidet omfatter i dag aldersgruppene fra 6 år og oppover. Kretsen har i alt ca. 30 aktive grupper fordelt på 8 kommuner, i alt 1500 medlemmer.

_____________________________________________________________________________________

Historikk om Ulriken speidergruppe

Ulriken speidergruppe ble til gjennom en sammenslåing av Årstad speidergruppe og 25. Bergen–Ulriken speidergruppe. Sammenslåingen fant sted 19. mars 1995. 25. Bergen-Ulriken het tidligere 25. Bergen og ble stiftet 21. juni 1933. Årstad, som tidligere het 1. Årstad ble stiftet 1. oktober 1919.  1. Årstads aktivitet var hovedsakelig lokalisert i området Solheimsviken – Løvstakksiden, men gruppen hadde aldri stabilt gode lokaliteter. Ved sammenslåingen i 1995 valgte man  å benytte 25. Bergen – Ulrikens lokaler i Landås kirke, da Årstad akkurat hadde mistet sine lokaler i Leaparken. Det ble bestemt ved sammenslåingen at Ulriken skulle ha friluftsliv som en sentral del av sin profil og aktiviteten ble hovedsakelig lokalisert til Montana. På sikt ønsket man å gi et tilbud om speiding også i områdene Løvstakksiden- Solheimsviken – Kronstad. 1. Årstad var ute av drift en periode på begynnelsen av 90 tallet, men ble gjenopprettet som Årstad speidergruppe av ledere fra 23. Bergen og drev gruppen i Leaparken i ca. 2 år. Siden begynnelsen av 90-tallet har det vært nært samarbeid mellom 25. Bergen, Årstad, og 23. Bergen, senere Ulriken og 23. Bergen. 1. Årstad utgav i sin tid gruppeavisen Blekklatten, 25. Bergen utgav Patrioten, og 23. Bergen utgav Liljen. Etter sammenslåingen har Ulriken utgitt gruppeavisen Ulrik, som i perioder har vært et felles informasjonsorgan for Ulriken og 23. Bergen. Siden opprettelsen av Ulriken speidergruppe var en sammenslåing og ikke en nystarting, har vi valgt å bruke den eldste stiftelsesdato som vår stiftelsesdato, altså 1. oktober 1919. Siden 25. Bergen og 23. Bergen ble stiftet i 1933 ble det avholdt en felles 70 års markering på Kretsleiren på Blikshavn sommeren 2003. 1. oktober 2003 markerte Svalepatruljen gruppens 84-års dag med kake på patruljemøtet.