Kano og Førstehjelp

Sted Bergen
Dato 14/10
Tidspunkt 18:30-20:30
Deltakere Troppen
Vi deler oss i to (splittmøte). Den en halvparten har kanomøte den andre har førstehjelpsmøte.