Troppsmøte – orientering

Sted Montana
Dato 06/10
Tidspunkt 18:30-20:00
Deltakere Troppen
Det blir felles orienteringsløp med ulike poster og orienteringsteknikker